Ձեր գովազդը Մասիս տեղեկատու կայքում

Հաշվի առնելով մեր կայքի օգտվողների շրջանակը և կայքում ամրագրված նյութերին պարբերաբար ծանոթանալու հանգամանքը,՝ բավական արդյունավետ է գովազդ կամ գովազդային տեղեկատվութուն տեղադրել <<Մասիս տեղեկատու>> կայքում, որը հնարավոր է իրականացնել մի քանի տարբերակներով:
Մեր ֆեյսբուքյան էջը այս պահին ունի ավելի քան 6300 հետևորդ։

Աշխատանքի և կորած իրերի հայտարարությունները մեր ֆեյսբուքյան էջում անվճար են։

Փաթեթ 0

1000 դրամ

1 օր

Ֆեյսբուքում 1 անգամ

Փաթեթ 1

4000 դրամ

30 օր

Ֆեյսբուքում 5 անգամ

Փաթեթ 2

7000 դրամ

30 օր

Ֆեյսբուքում 6 անգամ․

Գովազդային բաներ կայքում

Փաթեթ 3

10000 դրամ

30 օր

Ֆեյսբուքում 10 անգամ․

Գովազդային բաներ կայքում․

Կազմակերպության գրանցում կայքում

ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԵՔ ԷՋԻՆ